Regulamin
Regulamin

Sklep internetowy Gregorio, działający pod adresem www.sklep.gregorio.pl prowadzony jest przez F.H. „Gregorio” z siedzibą w Ustroniu, przy ul. 3 Maja 24a, zarejestrowaną przez Urząd Miejski w Ustroniu, posiadająca NIP 5481558059, z którą Klienci mogą kontaktować się pod następującym adresem mailowym sklep(at)gregorio.pl lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie http://gregorio.pl/kontakt.php

Ochrona danych osobowych i pliki cookie

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu sklep.gregorio.pl są przetwarzane przez Gregorio F.H. 3 Maja 24a 43-450 Ustroń.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: rodo@gregorio.pl 
 3. Podanie danych osobowych przez użytkowników strony sklep.gregorio.pl jest dobrowolne. Podane dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją oraz zakupem towarów w Sklepie. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna oraz ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy, może skutkować nienależytym wykonaniem umowy.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody, bądź maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.
 5. Dane osobowe mogą zostać przekazane do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizujących dostawę towaru.
 6. Klient ma prawo żądać dostępu do swoich danych, ich poprawy, przeniesienia i usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
 7. Klient ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 8. Gregorio wykorzystuje pliki typu cookies, które są zapisywane przez system w systemie Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego przeglądano stronę Sklepu) podczas przeglądania strony Sklepu.
  Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu, celem ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze Sklepu.
  Pliki cookies wykorzystywane są w Sklepie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Użytkownik Sklepu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, w takim przypadku może się okazać pogorszenie korzystania ze Sklepu.
 10. Polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Gregorio. Przez korzystanie ze stron i aplikacji Klient wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli Klient nie zgadza się na używanie przez nas plików cookie, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Przyjmowanie i realizacja zamówień 

 1. Sklep internetowy gregorio.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet i realizuje zamówienia w oparciu o zgłoszenia dokonane przy pomocy formularza (systemu) zamówień dostępnego na stronach www.sklep.gregorio.pl
 2. Realizacja zamówienia w przypadku płatności „przelewem” rozpoczyna się po zaksięgowaniu pełnej kwoty na koncie Sklepu, o czym Klient jest informowany w historii zamówień po zalogowaniu się na swoje konto.
 3. Realizacja zamówienia w przypadku płatności „za pobraniem” rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta potwierdzenie złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany w historii zamówień po zalogowaniu się na swoje konto.
 4. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest wyłącznie na życzenie kupującego, gdy w uwagach znajdzie się informacja o wystawieniu faktury VAT.
 5. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie, są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.
 6. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).


Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich.
 2. W karcie produktu podana jest cena produktu z podatkiem VAT ("Cena"), oraz cena bez podatku VAT ("Cena netto").
 3. Koszty transportu uzależnione są od sposobu dostawy wybranej przez Klienta, zostaną uwzględnione w złożonym zamówieniu.
 4. W przypadku zamówień przekraczających 400 PLN, Klient nie ponosi kosztów wysyłki.
 5. Po zrealizowaniu pierwszego zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje kartę rabatową na nieprzecenione produkty.


Progi rabatowe

 1. Rabat przyznawany jest według wartości złożonego zamówienia:
  -od 300 PLN -3%
  -od 500 PLN -5%
  -od 1000 PLN -8%
  -od 2000 PLN -10%
 2. Rabat obowiązuje wyłącznie na produkty nieprzecenione.

Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia trwa najdłużej 3 dni, zazwyczaj towary realizowane są na bieżąco – wysyłane najpóźniej następnego dnia roboczego, a w przypadku zamówień złożonych przed godziną 13:00 zamówienia wysyłane są najczęściej jeszcze tego samego dnia.
 2. Prawie wszystkie oferowane produkty są dostępne na magazynie Sklepu, nie zamawiamy ich pod klienta, mamy je u siebie. Szanujemy Twój czas.
 3. Czas realizacji to czas, który upływa od „przyjęcia zamówienia do realizacji” do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
 4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy
 5. Sposoby i czas dostaw: 
  -Kurier GLS, przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy,
  -Odbiór osobisty w Ustroniu, przewidywany czas to 1 dzień roboczy.
 6. Całkowity czas realizacji zamówienia (do dostarczenia przesyłki) wynosi 4 dni robocze.
 7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - pozytywnej autoryzacji.


Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności: 
  -Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  -Płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier,
  -Przelewem bankowym na konto Sklepu,
  -DotPay: szybkie przelewy bankowe, płatność kartą
  -Raty Alior: raty przez Internet
  -PayPal
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, nie posiadają wad, są oryginalne i posiadają gwarancję producenta.
 2. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową.
 3. W przypadku wykrycia wadliwości produktu, prosimy o zgłoszenie reklamacji w formie pisemnej; zgłoszenie powinno zawierać:
  -dane klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu),
  -kopię (lub oryginał) dokumentu zakupu (paragon lub faktura), 
  -opis nieprawidłowości/wadliwości towaru
  Proponujemy skorzystanie z formularza: http://gregorio.pl/zgloszenie.pdf
 4. Prosimy o sprawdzenie opakowania przesyłki przed odbiorem. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, najlepiej nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem oraz wysłanych na koszt odbiorcy.
 6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
 7. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:
  1. wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  2. rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

  Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.


Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia do pobrania - POBIERZ
  ----------
  Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

 

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................

----------

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 1. UWAGA!
  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
  2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl